Historik för Allansson Wester, Linda (M)
Bostads AB Svedalahem Ers 2015-04-15 - 2019-05-02
Svedala kommunhus AB Styrelse Ordf 2018-06-13 - 2019-05-01
Sturupsaxelns Exploaterings AB Led 2015-04-15 - 2019-04-16
Svedala Exploaterings AB Ers 2015-04-15 - 2019-04-16
Ledningsgrupp vid särskilda händelser och vid extraordinära händelser i fredstid Led 2014-01-01 - 2019-01-28
AB Sydvatten styrelse Repr 2015-01-01 - 2018-12-31
Arvodesgrupp Led 2016-01-01 - 2018-12-31
Bromöte Ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Budgetberedning Ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Omb 2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne2015-2018 Omb 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen 2015-2018 Ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Ledningsgrupp vid särskilda händelser och vid extraordinära händelser i fredstid Led 2011-01-01 - 2018-12-31
Partiföreträdare Ord. pol 2011-01-01 - 2018-12-31
Personalutskottet Ordf 2011-01-01 - 2018-12-31
Plan och exploateringsutskott Ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för trygghet och folkhälsa Ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgrupp för nya 4-9 skolan och FSI området Ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgrupp för översiktsplan Ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Led 2014-11-01 - 2018-10-14
Grupp inför utvärdering av politisk org Sam.kall. 2016-01-01 - 2016-12-31
AB Sydvatten, bolagsstämma Led 2011-01-01 - 2015-01-26
Styrgrupp för exploatering av Tegelbruksområdet Ordf 2011-01-01 - 2015-01-01
Styrgrupp för exploatering Bara centrum Ordf 2011-01-01 - 2015-01-01
Styrgrupp för exploateringområde Bara Väster Ordf 2011-01-01 - 2015-01-01
Styrgrupp för exploateringsområdet Segestrand Ordf 2011-01-01 - 2015-01-01
Styrgrupp för Stationsområdet Ordf 2011-01-01 - 2015-01-01
Svedala lokala brottsförebyggande råd (SVEDBRÅ) Ordf 2011-01-01 - 2015-01-01
AB Sydvatten, valberedn. Led 2011-01-01 - 2014-12-31
Beredningen för utbildning Led 2011-01-01 - 2014-12-31
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats Led 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktiges samordningsgrupp Led 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunförbundet Skåne Omb 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
Räddningstjänstregionen Trelleborg, Vellinge och Svedala Led 2011-01-01 - 2014-12-31
Styrgrupp Centralsskolans tomt Ordf 2012-01-01 - 2014-12-31
Styrgrupp för exploateringsområdet Åkerbruket Ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
Styrgrupp för Sturups flygplats Repr 2011-01-01 - 2014-12-31
Sysavs styrelse Ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Utbildningsutskottet Ordf 2013-04-02 - 2014-12-31
Styrgrupp exploateringsområde Bara Söder Ordf 2012-01-01 - 2014-11-01
Kommunfullmäktige Led 2002-11-01 - 2014-10-31
Utbildningsutskottet Led 2008-09-11 - 2010-12-31
Medborgarinflytande inom projektet Välgång för Svedala Led 2004-03-15 - 2008-12-31
Utbildningsutskottet V. ordf 2003-01-01 - 2008-09-10
Arbetsmarknadsnämnden Ers 2003-04-01 - 2007-12-31
Kommunstyrelsen Ers 2007-01-01 - 2007-09-12
Utvecklingsutskottet Ers 2007-01-01 - 2007-09-12
Kommunförbundet Skåne Ers 2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelsen Led 2003-01-01 - 2006-12-31
Proj.grupp för utredn. av klagomålshantering Led 2003-01-01 - 2006-12-31
Styrgrupp för kundvalsstyrning inom skola/barnomsorg Led 2003-01-01 - 2006-12-31
Utvecklingsutskottet Led 2003-01-01 - 2006-12-31
Arbetsmarknadsnämnden Led 2001-01-01 - 2002-12-31
Samhällsutskottet Ordf 2000-01-13 - 2002-12-31
Svedala lokala brottsförebyggande råd (SVEDBRÅ) Led 2001-04-11 - 2002-12-31
Utbildningsutskottet Led 1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ers 1998-11-01 - 2002-10-31
Kulturutskottet Ers 1999-01-01 - 2000-09-13
Socialnämnden Ers 1997-02-01 - 1998-12-31

     Aktuella politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)